Net zoals u zitten vele andere consumenten met een probleem: u wilt uw BKr registratie opvragen omdat u bang bent voor een negatieve registratie bij het Bureau krediet registratie. Dit bureau is al jarenlang gesetteld in het plaatsje Tiel, in Nederland. Zij houden de betalingsgegevens (met name de achterstanden) van iedereen bij. Van iedereen, dus ook van u? In elk geval van Nederlanders die een lening hebben gehad of nog een lopende geldlening hebben via een bank of kredietverstrekker. Ook al hebt u geen betalingsachterstanden, dan nog staat u geregistreerd. Dit is om ervoor te waken dat consumenten teveel geldleningen en kredieten aangaan.

Welke gegevens
Het Bureau Krediet Registratie beschikt over de volgende persoonsgegevens van u: uw geboortenaam en/of voorletters. Tevens ook over uw geboortedatum en natuurlijk uw adresgegevens. Daarnaast zijn alle leningen die u de laatste vjif jaren bent aangegaan en welke nog recent zijn bij hen bekend. Daar hoort ook bij: GSM abonnementen, Creditcards.
Dus alle mogelijke constucties waarbij u eerst leent en pas daarna weer terug moet betalen. Ook rood staan bij de bank is in principe een geldlening. Staat u dus vaak rood en overschrijdt u het limiet? Dan is het goed mogelijk dat dit een notering oplevert bij het Bureau voor Krediet Registratie. Maar u krijgt daar wel van te voren bericht van, u kunt dus niet achteraf zeggen dat u nergens van af wist.

Recht op inzage: registraties aanvragen

Wilt u weten hoe u geregistreerd staat en of u een negatieve BKR registratie hebt opgelopen? Dan is er de mogelijkheid om daar snel achter te komen. U kunt gewoon naar uw bank toegaan met uw gegevens en een formulier invullen. Dit formulier staat in de brochure die bij elke bank te vinden is, namelijk: ‘Wat doet het BKR voor mij?’ Dit formulier levert u in bij de bankmedewerker en daarvoor is identificatie een vereiste. Uw ID-kaart of paspoort moet u laten zien. Vervolgens dient u €5,- te betalen, dit is als vergoeding voor de kosten die de bank moet maken voor inzage. Binnen ongeveer tien werkdagen kunt u uw overzicht met daarop alles wat u wilt weten thuis verwachten.

Negatief
Is de uitslag negatief voor u? Dan kunnen wij ons indenken dat u behoorlijk geschrokken bent. Het kan natuurlijk vervelende consuquenties voor u hebben. Leest u meer daarover op onze website, wij kunnen u helpen met gedegen informatie dankzij onze ervaring op dit gebied.